Dynamiska inköpssystem transformerar marknader

Stalte Consulting hjälper er skapa dynamiska inköpssystem och är specialist på offentlig upphandling

dynamiska inköpssystem

DIS växer i Sverige och EU

Dynamiska inköpssystem (DIS) skapas av offentlig sektor i allt högre takt. Erfarenheterna talar sitt tydliga språk och potentialen är enorm.

Läs mer

Vad säger erfarenheten om DIS

DIS-skapare i Sverige och EU är mycket nöjda med det nya sättet att upphandla

I kölvattnet av Coopservice-domen tror jag att DIS kommer att vara framtiden för vissa typer av upphandlingar. Det ger en frihet för upphandlaren att differentiera sina krav utifrån varje affär, samtidigt som den ger deltagande leverantörer en frihet att välja om denne vill svara på en specifik upphandling eller inte. Inget tvång och valfrihet för såväl myndighet som leverantör.

Robin Jande

Upphandlare, Region Uppsala

DIS motverkar inlåsningseffekten och öppnar upp för konkurrens. Framtidens nya “nationella ramaval” för produkter med avropsformen FKU

dynamiska inköpssystem
Evelina Emanuelsson

F.d. DIS-skapare

Bättre konkurrens, högre kvalitet och ett perfekt verktyg för att bygga näringsliv i Sverige. En win-win för både köpare och säljare.

Ted Stalte

VD, Stalte Consulting

Vi tillhandahåller lösningar för era behov!

Med gedigen erfarenhet och tillsammans med andra experter kan vi lösa era behov på den offentliga marknaden. Vi är redo för nya utmaningar!

Läs mer om våra tjänster
Utredning & analys

Hur kan vi arbeta med dynamiska inköpssystem (DIS)? Vilka områden passar för DIS? Vad har andra gjort och hur hittar vi guldkornen och undviker fallgroparna?

Samverkan

Vill ni skapa DIS tillsammans med andra i Sverige eller EU? Eller ta stöd av branscher för att uppnå goda affärer? Vi hjälper er med samverkansprojekt.

Utbildning

Vill ni veta mer om DIS? Vi är vana utbildare och föreläsare och skräddarsyr gärna en utbildning eller föreläsning till er organisation.

Undersökningar

Vad tycker företagen om ert upphandlingsarbete? Vi har en beprövad process för att mäta anbudsgivarnas nöjdhet.

Upphandlingsjuridik

Behöver ni stöd med juridiska frågor hjälper vi er. Vi kan hantera alla upphandlingsjuridiska frågor.

Marknadsdialoger

Vill ni attrahera nya företag att göra affärer med er? Eller är ni som företag nyfikna på att göra affärer med offentlig sektor? Vi hjälper er med kunskap, strategi och genomförande.